Comparteix:

Calcular

Comptar i sumar són les operacions més senzilles, però són la base de la resta d'operacions aritmètiques. Es pot restar mitjançant la suma del complementari, multiplicar mitjançant sumes reiterades i dividir mitjançant la reiteració de restes. A l'escola aprenem la taula de multiplicar, així com els procediments o “algoritmes” per sumar i restar, sabent portar-nos-en, així com els que permeten multiplicar i dividir. De vegades fins i tot hem pogut practicar amb joguines pensades per aprendre de forma divertida (III-1).

El que històricament no ha estat tan fàcil ha estat arribar a dissenyar i construir instruments mecànics capaços d'automatitzar, parcialment o totalment, totes aquestes operacions aritmètiques. El precedent més antic, desaparegut durant segles, va ser la calculadora construïda a finals del segle XVII pel geni matemàtic universal Gottfried Leibniz, que també va establir les bases del càlcul modern o anàlisi matemàtica. Una mica abans, el 1673, va inventar el mecanisme bàsic de la seva calculadora, conegut com cilindre escalonat de Leibniz, que va servir de referència per a les calculadores posteriors, inicialment de construcció artesanal durant el segle XVIII i després de producció industrial durant el XIX i la primera meitat del XX.

Després de l'èxit comercial de l'Aritmòmetre del francès Charles X. Thomas de Colmar, i tots els seus descendents, a mitjan segle XX es van assolir els límits del càlcul mecànic amb la sorprenent Curta (III-2), exemple de la màxima i millor miniaturització de calculadores preelectròniques; pel seu aspecte, també es va conèixer popularment com molinet de pebre (pepper grinder). Després d'automatitzar la suma, els noms dels aparells van començar a recordar la resta d'operacions aritmètiques (III-3), mentre les seves formes físiques es van anar diversificant (III-4), fins a arribar a poder imprimir operands i resultats (III-4-3). Per a usos individuals però més exigents i professionals, alguns fabricants van desenvolupar calculadores portàtils més robustes (III-5).

Àlbum de fotografies

III-1-1 / Consul, el mico educat


III-1-2 / Arithmetic Quiz

 

III-2-1 / La meravellosa Curta

 

III-3-1 / Multator

 

III-3-2 / Denominator, sumadora

 

III-3-3 / Multor

 

III-4-1 / Sumadora

 

III-4-2 / Calculadora circular Optima

 

III-4-3 / Sumadora-llistadora Scribola

 

III-5-1 / Todd, sumadora